Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Trafikinformation Cykelvasan

Under fredagen den 14 augusti och lördagen den 15 augusti genomförs Cykelvasan, Sveriges största mountainbikelopp. Under dessa två dagar kommer över 18 000 cyklister att rulla in genom Vasaloppsmålet. 

Enkelriktade och avstängda vägar​

  • Enkelriktade vägar fredagen den 14 augusti

Under Cylkelvasan 30, Cykelvasan 45 och Cykelvasan Öppet Spår är motorfordonstrafik förbjuden i bägge riktningarna på sträckan mellan affären i Oxberg och affären i Evertsberg under tiden 08.30–11.00. Boende på sträckan har möjlighet att färdas på vägen. Följ vakternas anvisningar. Trafik till och från Evertsberg hänvisas till RV 70 och LV 1027 via Väsa. Trafik från Mora till startplatsen i Oxberg hänvisas till RV 70.

  • Enkelriktade vägar lördagen den 15 augusti

Fordonstrafik på Vasaloppsvägen är förbjuden från Evertsberg till Fiskarheden under tiden 08.00–16.30. Trafik mot Sälen måste passera Evertsberg före 07.30. Var uppmärksam främst i Evertsberg på cyklister som korsar vägen. Flaggvakter är utposterade.

  • Avstängda vägar

RV 66 är avstängd mellan bron i Transtrand och rondellen i Sälen under tiden 10.00–14.00 fredag 14/8 samt 06.00–13.00 lördag 15/8. Fordonstrafik hänvisas till västra sidan av Västerdalälven.

Sidan uppdaterad 2015-08-13 av