Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Trafikomläggning linje 121 och 317 under Vasaloppsveckan

Trafikomläggningar linje 121 och linje 317 under öppet spår den 28-29 februari, Stafettvasan den 4 mars och Vasaloppssöndagen den 6 mars.

Trafikomläggningar linje 121 och linje 317

Söndagen den 28 februari (Öppet spår ). Följande avgångar körs på älvens västra sida mellan Transtrand och Sälen centrum och omvänt.

  • Avgången på linje 121 klockan 07:45 från Hundfjället
  • Avgången på linje 317 klockan 06:25 från Malung. Resenärer hänvisas till hållplatserna Källan i Transtrand respektive Sälen centrum.

Måndagen den 29 februari (öppet spår ). Följande avgångar körs på älvens västra sida mellan Transtrand och Sälen centrum och omvänt.

  • Avgångarna på linje 121 klockan 05.45 och 07:45 från Hundfjället
  • Avgångarna på linje 317 klockan 05:02 och 06:25 från Malung.
  • Avgången på linje 317 klockan 05.15 från Sälen och klockan 06:55 från Hundfjället. Resenärer hänvisas till hållplatserna Källan i Transtrand respektive Sälen centrum.

Vid dessa tillfällen angörs inte hållplatserna på sträckan Pelikanen till och med Stinas Kiosk och omvänt.

Fredagen den 4 mars (Stafettvasan ). Följande avgångar körs på älvens västra sida mellan Transtrand och Sälen centrum och omvänt.

  • Avgången på linje 121 klockan 06.25 från Borlänge.
  • Avgången på linje 317 klockan 06.25 från Malung och klockan 06:55 från Hundfjället. Resenärer hänvisas till hållplatserna Källan i Transtrand respektive Sälen centrum.

Vid dessa tillfällen angörs inte hållplatserna på sträckan Pelikanen till och med Stinas Kiosk och omvänt.

Trafikomläggningar linje 121 och linje 317 under Vasaloppssöndagen den 6 mars. Följande avgång körs på älvens västra sida mellan Transtrand och Sälen centrum.

  • Avgången på linje 312 klockan 06:25 från Malung.

Hållplatserna på sträckan Stinas Kiosk – Pelikanen angörs inte. Resenärer hänvisas till hållplatserna Källan i Transtrand respektive Sälen centrum.

Söndagen den 6 mars (Vasaloppet ). Följande avgång körs på älvens västra sida mellan Sälen centrum och Torgås.

  • Avgången på linje 121 klockan 07:45 från Hundfjället

Hållplatserna Pelikanen, Berga, Transtrands Stinas kiosk, Fiskarheden busstn och Kläppen angörs inte. Resenärer hänvisas till hållplatserna Sälen centrum och Torgås affären.

Sidan uppdaterad 2016-02-25 av