Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Trafikverket skrotar tågsträcka

Trots kraftfulla protester beslutade Trafikverket den 18 februari att upphöra med underhållet på Västerdalsbanan mellan Rågsveden och Malung.

Kurt Podgorski (S) och Per-Anders Westhed (C), kommunalråd i Malung-Sälens kommun, respektive i Vansbro kommun, uppmanade inför beslutet Trafikverket att inte riva upp rälsen på tågsträckan.

Efter Trafikverkets beslut säger Per-Anders Westhed i ett pressmeddelande att beslutet är "tråkigt, men inte speciellt oväntat".  Och vidare "Vi ser det som att vi nu har fyra år på oss att på ett tydligare sätt visa potentialen med banorna och få ett ännu bättre samarbete med de företag som har behov av att använda dem". "Vi tänker absolut inte ge upp. Nu samlar vi oss och tar oss an det här med nya krafter", avslutar Per-Anders Westhed.

Längst ned ligger det brev som Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm skickat som svar på Podgorskis och Westheds brev.

Kommunens brev till Trafikverket

Inför Trafiksverkets styrelsemöte skickade Kurt Podgorski och Per-Anders Westhed
ett brev till Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm där de båda uppmanade Trafikverket att inte ta beslut om en nedläggning av den 3,3 mil långa delen av Västerdalsbanan som går mellan Rågsveden och Malung.

Chefen för Trafikverkets Region Mitt, Ingemar Frej, har påstått att konsekvenserna av en nedläggning ”blir mycket begränsade och får inga konsekvenser för miljö eller trafiksäkerhet. De båda kommunstyrelseordförandena menar att det inte är korrekt.

Fiskarhedens Trävaru AB lyfts fram som ett exempel på företag i behov av en väl fungerande infrastruktur. Fiskarheden är ett av landets största sågverk och alla transporter går idag med lastbil därför att företaget berövats alla andra transportalternativ. Om det fanns en fungerande tågbana, och hälften av Fiskarhedens transporter flyttades över till tåg skulle det innebära en minskning direkt med cirka 10 000 lastbilar per år.

Kurt Podgorski och Per-Anders Westhed påminner generaldirektör Gunnar Malm om Trafikverkets eget mål om ”ett tillgängligt och säkert transportsystem som tar hänsyn till miljö och hälsa (…) Tillsammans kan vi underlätta livet i hela Sverige.”

De båda menar att det vore i direkt konflikt med Trafikverkets eget mål att fatta beslut om att avveckla den del av Västerdalsbanan som går mellan Rågsveden och Malung. I stället uppmanar de Trafikverket att undersöka förutsättningarna för en ökad användning av järnvägstransporter för bland annat sågverk och skognäring i närområdet.

Läs brevet till Trafikverket härPDF

Läs Trafikverkets svar på brevet härPDF

Sidan uppdaterad 2014-02-19 av