Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Uppföljning av demokratidagen

Efter påsk planeras ett uppföljningsmöte med ungdomar, främst från Sälen-Malungs Ungdomsrådsförening (S.M.U.R.F.) för att göra en prioritering av alla synpunkter som framfördes i samband med demokratidagen i december 2014.

Demokratidag för ungdomar

Torsdagen den 4 december 2014 genomfördes för första gången en demokratidag för ungdomar i Malung-Sälens kommun. Dagen fungerade som ett forum där ungdomar kunde göra sina röster hörda och bidra till kommunens utveckling.

Under dagen fokuserade diskussionerna på ett antal i förväg bestämda ämnen som diskuterats i klasserna. Det rörde frågor som ungdomars syn på skola, fritid, samhällsplanering, trafik men även bilden av Malung-Sälens kommun.

Under dagen satt deltagarna i mindre grupper, i så kallade dialogcaféer, där alla, under ledning av en samtalsledare kom till tals och ventilerade olika frågeställningar, till exempel:

  • Vilka fritidsaktiviteter uppskattar du att det finns i Malung-Sälens kommun?
  • Vilka fritidsaktiviteter saknar du?
  • Hur vill du att det ska vara i dagens och framtidens Malung-Sälen för att det ska vara bra att bo här?
  • Vad har du för funderingar kring trafiksituationen, cykel- och gångbanor, kollektivtrafik och biltrafik i kommunen?
  • Vad skulle du vilja fixa, ta bort och förbättra i Malung-Sälens kommun

Demokratidagen gav många synpunkter och tankarna från de deltagande ungdomarna. Ungdomar, främst från Sälen-Malungs Ungdomsrådsförening (S.M.U.R.F,) kommer efter påsk att tillsammans med politiker att göra prioriteringar inom de olika samtalsområdena.

Totalt ska ett 20-tal viktiga punkter slutligen lämnas till beslutsfattarna. Innan sommarlovet kommer beslutsfattarna att återkoppla till ungdomarna hur arbetet fortskrider med punktlistan.

Synpunkterna från demokratidagen kommer också att skickas vidare till berörda intressenter inom kommunala verksamheter men även till intressenter inom andra verksamheter. Förhoppningsvis ger mottagarna någon form av respons på synpunkterna.

Ta del av ungdomarnas synpunkter härPDF

Sidan uppdaterad 2015-03-13 av