Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Uppföljning av demokratidagen

Demokratidagen i november 2015 gav många synpunkter och tankar från ungdomarna. Innan sommarlovet ska beslutsfattarna berätta för ungdomarna om de ska fortsätta arbetet med det som framkom under dagen.

Demokratidag för ungdomar

Måndagen den 16 november 2015 genomfördes för andra gången en demokratidag för ungdomar i Malung-Sälens kommun. Dagen fungerade som ett forum där ungdomar kunde göra sina röster hörda och bidra till kommunens utveckling. På plats i Malung fanns ett 50-tal skolungdomar och 25 politiker och tjänstemän.

Under dagen fokuserade diskussionerna på ett antal i förväg bestämda ämnen som diskuterats klasserna. Det rörde sig om frågor som ungdomarnas syn på på skolan, fritiden och ungas inflytande i Malung-Sälens kommun.

Under dagen satt deltagarna i mindre grupper, så kallade dialogcaféer, där alla under ledning av en samtalsledare kom till tals och ventilerade olika frågeställningar, till exempel:

  • Större andel killar jämfört tjejer upplever att det finns möjligheter att få extra hjälp stöd om de behöver? Vad kan det bero på?
  • Hur vill ni att alla, elever och personal, på skolan arbetar med gemenskap i klassen, teambuilding och bryta grupperingar?
  • Vad skulle göra fritidsgårdarna mer intressant för dig och andra ungdomar?
  • Finns det något som gör att du inte vill eller kan besöka fritidsgårdarna? Vilka eventuella synpunkter och orsaker har du hört från andra ungdomar som gör att de inte vill eller kan besöka fritidsgårdarna?
  • Vilka frågor ska S.M.U.R.F arbeta med?

Innan sommarlovet ska beslutsfattarna berätta för ungdomarna om de ska fortsätta arbetet med det som framkom under dagen.

Ta del av ungdomarnas synpunkter härPDF

Sidan uppdaterad 2016-04-15 av