Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Tipsa

Uppföljning demokratidagen

Under våren träffade ett 20-tal ungdomar politiker från kommunfullmäktige för att göra en prioritering av närmare 200 synpunkter som framfördes i samband med demokratidagen.

I höst kommer kommunfullmäktige att göra en uppföljning med nämnder och styrelser kring arbetet med prioriteringslistan, för att sedan kunna återkoppla till ungdomarna i samband med demokratidagen 2015 som planeras senare i år.

Ungdomarnas prioriteringslista

Skolan

1. Att det händer något med elevernas åsikter

Ungas idéer måste leda till något, annars finns det en risk att vi tappar intresset för att bidra till utvecklingen till en bra kommun. Det skrivs mycket om att unga är viktiga och att våra idéer och förslag måste synas – se till att det också blir så.

Saker som ungdomarna vill få gehör för:

 • Ungärde har problem med skolgården.
 • Musik i korridor.
 • Klockor i omklädningsrum (Centralskolan).

2. Acceptera olika sexuella läggningar och kulturer

Det är starka orsaker till mobbning. Det måste motarbetas så att alla accepteras. Viktigt att alla får vara som man är.

 • Lärarna måste prata mer om detta.

3. Inte kränka och mobba. Utseende och beteende kan leda till mobbing/utfrysning

Får man som liten höra att man är ful och dålig kan det längre fram i livet leda till depression. Alla ska få må bra. Man måste få vara sig själv och inte behöva ”spela teater”. Om man är mobbad blir det svårt att jobba bra i skolan, vilket leder till sämre prestationer. Framtiden påverkas.

 • Många exempel på mobbing – rasism, utfrysning, våld, nätmobbning.
 • Elever kan stötta.
 • Lärarna är medvetna om mobbning, men gör för lite – se till att lärarna gör mer.

4. Utbildade och trevliga lärare som bryr sig och har koll på eleverna – lugn skapar arbetsro

Man går i skolan för att lära sig och då behövs lugn. Vikarier medför ofta stök när eleverna testar hur mycket de kan provocera innan läraren skriker. Vid stök sker inget lärande. Utbildade lärare kan förklara och hjälpa eleverna bättre än outbildade. Det skapar lugn. Bra om elever och lärare har bra kontakt med varandra för att skapa bra relationer. Lärare behöver engagera sig i varje elev.

 • Se till att lärarna bryr sig och engagerar sig, skapar en trevligare skola.
 • Om lärare ser varje elev ökar motivationen.

5. Fräsch skola

Bra och säker arbetsmiljö bidrar till en ökad trygghet. Det ökar motivationen.

Luft och ventilation behöver ses över. Temperaturen inomhus varierar. Det gäller även på Lillmoskolan och Blomsterbäcken. Eleverna mår dåligt.

 • Se till att skolan har en bra arbetsmiljö.
 • Hela skolan behöver ses över.
 • Måla i ljusa färger.

6. Lyssna på elevernas matförslag och förbättra kvalitén på maten

Äter man bra mat och äter sig mätt har man lättare att koncentrera sig. Maten är ofta bra, men många gillar inte skolmaten just för att den är ”skolmat”.

7. Keps/mössa i klassrum

Trygghet med mössa/keps. En regel som finns kvar sedan långt tillbaka. Respekt och gamla värderingar kvar i skolan. Forskning har visat att speciellt killar har lättare att koncentrera sig med keps och mössa på. Varför tillåter en del lärare keps/mössa och andra inte?

 • Ta bort keps/möss förbudet.

Fritiden

1. Prova på- dagar inom olika sporter för ungdomar

Chans att hitta någon ”mindre” sport. Sport gör att man mår bra. Sport ger bättre kunskaper och skolprestationer. Om man har det tufft hemma kan sport bidra till en annan gemenskap och trygghet. Lagsporter socialiserar och skapar trygghet. Idrott borde också finnas bara för att det är kul, man behöver inte alltid tävla och prestera. Det kan göra att många slutar fast man egentligen vill idrotta.

 • Jympalärare – låt oss prova på olika sporter.
 • Samverkan mer mellan klubbar/föreningar och skola.
 • Låt aktiva ungdomar arrangera olika aktiviteter.

2. Utveckla och utöka ungdomsgårdar i Malung, Lima och Sälen

Ungdomar behöver socialisera sig och inte bara vara hemma. Vissa vill inte bjuda hem kompisar, man kanske har pinsamma föräldrar och syskon.

 • Öppet dygnet runt.
 • Kollektivtrafik så man kan åka dit. 

3. Tjejer och killar ska ha samma möjligheter om man vill  

4. Prova på- dagar för att sudda ut könsroller

För att alla ska ha möjligheten att göra det man tycker om. Tjejhockey saknas – fanns tidigare. För föreningsbidrag kan direktiv ges till föreningar att de ska visa hur de arbetar för att alla ska få delta på samma villkor. Jobba med likheter och sudda ut gränser. Mycket gammalt hänger kvar kring vad som passar tjejer och killar.

 • Mixlag i samma ålder.
 • Skollag – klasser.
 • Friluftsdagar kan vara kopplade till ”icke idrott”, ”manliga-” och ”kvinnliga roller”.

5. Mer actionaktiviteter

Komplettera Malungs ”vanliga” sporter – bredda utbudet, exempel parkour, paintball, karate, judo, boxning, kampsporter, höghöjdsbana, skytte, downhill, mountainbike, trampolin, och låt oss använda Rosengrens nya hall.

Trygghet

Hur skapas en trygg skola och ett tryggt Malung-Sälen?

1. Arbete mot mobbning och kränkningar?

Om mantrivs mår man bättre och får bättre betyg, och sedan bättre jobb. Ingen ska behöva bli mobbad – skolan ska vara en trygg plats. Om man får ner den psykiska ohälsan skulle det leda till bättre resultat. Det kommer långsiktigt att sänka sjukfrånvaron.

 • Många exempel på mobbing – rasism, utfrysning, våld, nätmobbning.
 • Elever kan stötta.
 • Lärarna är medvetna om mobbning, men gör lite – lärarna behöver göra mer.

Malung-Sälen

2. Bättre syn på ungdomar och någon som fångar upp ungdomars idéer

Viktigt att ungdomar kan och får påverka – vi är framtiden. Fler stannar i kommunen för att fler trivs här.

 • Demokratidag och uppföljning – få verkstad.

Skolan

3. Trygga lärare, elever, kompisar – ingen ska behöva känna sig ensam och elever ska få hjälp när de behöver

Lär sig mer, jobbar bättre och får bättre resultat. Skolan är en så stor del av våra liv att vi måste få må bra då.

 • Ibland långa väntetider för att få hjälp.
 • Gå igenom problem gemensamt.
 • Handuppräckning funkar inte. Använd till exempel lappar/whiteboard.

Malung-Sälen

4. Befolkningen behöver jobb

För att fler ska kunna försörja sig själva i vår kommun. Det skapar trygghet och får fler att må bättre. Få in mer skatt till kommunen och få bättre verksamhet. För att bibehålla/öka befolkningen.

 • Skapa trygghet för familjer

Bilden av Malung-Sälen

1. Få bort droger och kriminalitet

Tryggare. Droger är dåligt. Uppfattar ändå kommunen som lugn.

2. Ta till vara det vi har – natur, jakt, fiske

Stor del av vår kultur. Är bra utnyttjat. Främja, utveckla och bevara dessa områden.

 • Ungdomsjakt.
 • Ökad koppling till föreningar.

3. Belysning – både som dekoration och längs vägar

Vi syns bättre med bättre belysning. Ökad trygghet och säkerhet. Stort behov speciellt i Sälen och Lima. Blir mer lockande med belysning, högre attraktivitet. Skylta med det som finns.

 • Belys skolvägar.

4. Tåg till Sälen – ungdomar skulle få lättare att ta sig till fjällen

Kultur, för att få tillgång till utbudet. Miljö- och klimatsmart. Knyta ihop kommunen, skapar gemenskap och socialisering. Alla ska kunna transportera sig. Är snabbare än buss.

 • Fler bussar i stället (i väntan på) för tåg.

Samhällsplanering och trafik

Vad tänker du om trafiksituationen med cykel- och gångbanor, kollektivtrafik och biltrafik i kommunen?

1. ”Dyra” bussbiljetter. Alla under 18 år ska ha gratis busskort. Skulle bli fler som åker. Skolkorten lika för alla, och ta bort gränsen för vilka som får skolskjuts. Skolan ska ha gratis busskort för skolelever.

Fler som åker. Alla ska kunna åka buss till bland annat skolan. På vintern kan det vara för kallt och för halt för att cykla. Det är också säkrare att slippa gå på vägen. Risk att det kommer sladdande bilar.

Långt till busshållplatsen för några. Bussåkande ger trygghet, säkerhet och hälsa. När det inte finns kollektivtrafik isoleras människor. Det är dyrt att åka till exempelvis Sälen om man vill gå på bio där.

 • Fler betalande kan finansiera ökad busstäthet.
 • Fria resor på fritiden och till skolan för barn och ungdomar.

Hur vill du att det ska vara i dagens och framtidens Malung-Sälen för att det ska vara bra att bo här?

2. Satsa på landsbygden

Vi är landsbygden och stolta. Det är bra med landsbygden. Vi kan inte alla bli en storstad, där alla ska bo. Landsbygdsboende leder till bland annat bättre luft i städerna

 • Inte göra storstad.
 • Se till att Malung är en ort att bo i.

3. Bättre kollektivtrafik

Möjlighet att ta sig till andra platser. Socialisering. Vi åker mycket bil. Det är sämre för miljön.

 • Fler betalande kan finansiera en ökad busstäthet.
 • Fria resor på fritiden och till skolan.

4. Bevara miljön

Attraktivt med en bra miljö. Drägligt ur ett generationsperspektiv, efterkommande generationer måste få en bra miljö. Viktigt att få bort skräp.

 • Ingen flygplats i Mobergskölen.
 • Inte hugga ner all skog.
 • Utökad kollektivtrafik.
 • Miljövänliga kommunbilar.

5. WiFi på alla bussar

Hålla kontakter via facebook och andra sociala medier. Ger möjlighet till arbete och studier under resorna. Restiden kan utnyttjas på ett bra sätt. 

Läs mer om demokratidagen

Sidan uppdaterad 2015-06-16 av