Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Utbildning för gode män

Vi behöver nya gode män för ensamkommande barn. Nu startar en grundutbildning som är obligatorisk för att du ska få ett uppdrag efter avslutad kurs. 

Utbildningen omfattar fem tillfällen á tre timmar. Utbildningen innehåller både webbutbildning och fysiska träffar där du bland annat får träffa erfarna gode män, föreläsare från Migrationsverket, Amnesty, Röda korset, skolan och socialförvaltningen. För att kunna ta del av webbutbildningen kommer du att få en länk efter att du anmält dig. Du behöver ha tillgång till en dator. Har du inte en egen, besök gärna biblioteket och genomför webbutbildningen där. Mer information om kursen och innehållet får du efter anmälan.

Datum

22 april , 6 maj, 22 maj, 9 september, 21 oktober 2014

Tid 

Klockan 17.00-20.00

Plats

Resurscentrum, Moravägen 9 A, Malung

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri

Anmälan och information

Görs senast 17 april till overformyndarnamnden@malung-salen.se  eller ring 0280-181 91.

Antalet platser är begränsat.

Välkommen med din anmälan!

Sidan uppdaterad 2014-03-25 av