Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Utredning nedlagd då inget brott begåtts vid tomtaffär

I samband med skriverierna om kommunens tomtaffärer gjorde media en stor affär av en anonym polisanmälan. Nu har kammaråklagare Veronica Närfors beslutat att lägga ned förundersökningen då det saknas anledning till att anta att brott har förövats.

Rapport med allvarliga brister

Historien började med att de dåvarande revisorerna strax innan de avgick beställde en granskning av hanteringen kring försäljningen av tomter i Sälen. KPMG presenterade rekordsnabbt resultatet av sin undersökning på 1,5 A4 sidor och menade att det fanns allvarliga oklarheter. Den före detta ordföranden för kommunrevisionen ville överlämna ärendet för vidare hantering och anmälan till polis/åklagare.

Kommunkansliet tog emot rapporten men ansåg att den hade allvarliga brister och var ofullständig. Bland annat hänvisade KPMG till ett lagrum som inte längre är aktuellt.

- Det var ett rent hafsverk, säger kommunchef Rolf Davidsson.

Kommunkansliet beställde därför en egen fördjupad granskning från revisionsfirman Ernst & Young (EY). Den utredningen visade klart att det inte fanns något som tyder på mutbrott.

Dalarnas Tidningar gjorde stora rubriker av den anonyma polisanmälan och på ledarplats ansåg man att polis och åklagare borde reda ut vad som hänt. Ledarskribenten pekade särskilt ut kommunalrådet Kurt Podgorski.  Naturligtvis har kommunen inget emot att bli rättvist och sakligt granskad av media då man har en viktig uppgift att fylla i samhället.

Pressens egna publicitetsreglerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster slår bland annat fast följande: ”var uppmärksam på att anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som blivit anmäld”.

Nu har facit kommit. Kammaråklagare Veronica Närfors, vid riksenheten mot korruption, har beslutat att lägga ned utredningen med motiveringen att det inte förekommit något brottsligt.

- Jag är naturligtvis lättad över åklagarens beslut men inte heller särskilt förvånad då jag vet att jag inte gjort något brottsligt. Men vissa skriverier ägnade åt att svärta ned mig personligen känns dock olustiga, säger Kurt Podgorski.

EY rekommenderar i sin rapport kommunen att se över och komplettera sina interna rutiner vid köp och försäljning av fastigheter och tomter. Kommunstyrelsen ställde sig bakom ett sådant förslag vid sammanträdet i början av oktober.

Fakta

  • Under 2013 påbörjade kommunen försäljningen av 66 tomter vid norra Hällbrändan.
  • I oktober 2015 fick upphandlingsenheten i uppdrag att genomföra en upphandling av mäklartjänster för att skynda på försäljningen av tomterna.
  • I februari 2016 sålde Malung-Sälens kommun 51 fritidstomter för sammanlagt 76,5 miljoner kronor.
Sidan uppdaterad 2016-11-25 av