Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Utsjöslogarna blir naturreservat

Regeringen gav igår klartecken för inrättandet av bland annat ett nytt naturreservat - Utsjöslogarna i Malung-Sälens kommun.

- Jag är glad över att vi genom dagens beslut kan säkerställa inrättandet av två nya naturreservat i Sverige. Reservaten bidrar till att nå etappmålet för områdesskydd i Sveriges miljömålssystem. Att vi får fler nya naturreservat är helt i linje med den proposition om biologisk mångfald som Riksdagen nyligen fattat beslut om där vi betonar vikten av att stärka den biologiska mångfalden och säkra olika ekosystemtjänster. Dessutom bidrar dessa reservat till ett rikare friluftsliv i Skåne och Dalarna, säger miljöminister Lena Ek.


Utsjöslogarnas naturreservat ligger i Malung-Sälens kommun och är på drygt 112 hektar. Det syftar främst till att bevara skogar som har en låg mänsklig påverkan och är av naturskogskaraktär. I Utsjöslogarna finns en variationsrik barrnaturskog med betydande inslag av löv och stor andel myrar och vattendrag. Här finns även naturskogens tydliga karaktärsdrag med hänglavsrika skogar och en rad hotade arter som norsk näverlarv, skrovellav, doftskinn, violett tagellav och gammelgranskål.

Läs mer här om Utsjöslogarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2014-08-29 av