Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Vad gäller för friggebodar?

Lagrådet har nyligen lämnat flera invändningar mot ett tänkt lagförslag om nya lättnader i bygglovsplikten. För att undvika eventuella missförstånd vill vi förtydliga att du utan bygglov får uppföra en eller flera fristående friggebodar i omedelbar närhet av bostadshuset. 

Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3 meter.

Friggeboden måste placeras mer än 4,5 meter från tomtgräns om inte grannen ger sitt medgivande. Medgivandet bör vara skriftligt. Om inte grannen godkänner den närmare placeringen måste bygglov sökas hos byggnadsnämnden. Friggebodar kan trots att de är bygglovsbefriade kräva dispens från strandskyddet eller en anmälan om man ska installera eldstad eller vatten och avlopp.

Detta gäller tills dess att en ny lag har blivit beslutad, och i dagsläget vet vi inte när det blir eller vad den i så fall innebär.

Sidan uppdaterad 2014-03-03 av