Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Vad händer vid före detta Garveriet?

Det har nu gått fem veckor sedan den stora branden i före detta Garveriet där hela garverikomplexet totalförstördes. Brandplatsen har sedan dess varit avspärrad i avvaktan på polisens undersökningar för att hitta brandorsaken.

På grund av brandens omfattning har det tagit tid att säkra brandplatsen för polisen och polisens tekniker, men förra veckan kunde den tekniska undersökningen genomföras. 

Det innebär att fastighetsägarna nu fått klartecken att påbörja sanering av brandresterna i området. För att starta upp detta arbete har ett inledande möte hållits med fastighetsägarna, försäkringsbolag och kommunen. Försäkringsbolaget kommer att upphandla entreprenör tillsammans med fastighetsägaren i syfte att sanera området från brandrester snarast möjligt. Ansvaret för saneringen av brandplatsen ligger på fastighetsägaren, men kommunen kommer att vara en viktig dialogpart i detta arbete.

Vi kommer successivt att uppdatera vår hemsida om vad som händer i området.

Sidan uppdaterad 2014-08-21 av