Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Vad händer vid före detta Garveriet?

Det har nu gått fyra månader sedan den stora branden i före detta Garveriet där hela garverikomplexet totalförstördes. Enligt den preliminära tidsplanen kommer saneringsarbetet att påbörjas under den här veckan.

Fastighetsägarna har tidigare fått klartecken att påbörja sanering av brandresterna i området, vilket resulterade i ett inledande möte med fastighetsägarna, försäkringsbolag och kommunen. Försäkringsbolaget påbörjade därefter arbetet med att upphandla entreprenör tillsammans med fastighetsägaren i syfte att sanera området från brandrester snarast möjligt. Ansvaret för saneringen av brandplatsen ligger på fastighetsägaren, men kommunen kommer att vara en viktig dialogpart i detta arbete.

I början av förra veckan skrev fastighetsägaren på ett avtal med företag för att påbörja sanering av brandresterna av Fyndlagret. Det är en första etapp i arbetet att sanera brandplatsen. 

Miljöinventerare var också på plats under veckan för planering av arbetet. Den preliminära tidsplanen är att saneringsarbetet kan påbörjas under den här veckan, alltså vecka 46.

Vi kommer successivt att uppdatera vår hemsida om vad som händer i området.

Sidan uppdaterad 2014-11-10 av