Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Välkomstträff på Orrskogen i Malung

Brottsförebyggande rådet Malung-Sälen (BRåMS), samordnar en välkomstträff för nya och etablerade Malung-Sälenbor den 18 mars klockan 14.00-17.00 på Orrskogen (södra dansbanan) i Malung.

Möjlighet att skapa nya kontakter

Syftet med träffen är att nya och etablerade Malung-Sälenbor ska få möjlighet att bekanta sig med det utbud av information som företag, föreningar, organisationer, kommunen, polisen, skolor med flera vill presentera. Under träffen bjuds det även på tillfällen för mingel och möjligheten att skapa nya kontakter mellan nyanlända, nya och etablerade kommuninnevånare.

Vid årets välkomstträff kommer några språkkunniga personer att finnas med som språkstöd för att underlätta vid samtal och informationstillfällen. Totalt planerar cirka 40 organisationer att medverka under välkomstträffen som initierats av kommunens integrationssamordnare, Malungs församling, frivilligorganisationer, Malungs folkhögskola med flera.

Malungs församling har tillsammans med andra organisationer inlett sitt projekt med språkvän. En förhoppning med välkomstträffen är att hitta fler etablerade Malung-Sälenbor som vill vara en språkvän för att underlätta integrationen för nyanlända.

Medarrangörerna är indelade i områdena ”Språkvän och frivilligorganisationer”, ”Fritid för vuxna respektive barn/ungdomar”, ”Jobb”, ”Utbildning”, ”Samhälle”. Några exempel på inplanerade aktiviteter: polisen visar hur deras hundar kan hjälpa till att hitta försvunna personer, Malungs bridgeklubb kommer att visa hur man spelar och informera om klubben, Naturskyddsföreningen bjuder in till en utflykt vid ett senare tillfälle, Malung-Sälens scoutkår informerar om sin verksamhet och bjuder på grillad korv, Arbetsförmedlingen och Malung-Sälens kommun berättar om arbetstillfällen och Malungs folkhögskola berättar om sina utbildningar samt ansvarar för musikunderhållningen och erbjuder besökare möjlighet att prova på längdåkning.

Det bor i dag knappt 500 asylsökande i Malung-Sälens kommun. Busstransporter kommer att anordnas för personer som bor på asylboendena norr och söder om Malung.

Sidan uppdaterad 2016-03-16 av