Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Väntar på svar från ministern

Kommunstyrelsen skickade i juni ett brev till Bryssel, Naturvårdsverket och miljöminister Lena Ek där man uppmanade till en omprövning av rovdjurspolitiken. Kommunstyrelsen har fortfarande inte fått något svar.

Brevet skickades i juni 2013 till EU:s miljökommissionär, generaldirektören för Naturvårdsverket och Sveriges miljöminister Lena Ek. Kommunstyrelsen i Malung-Sälens kommun uppmanade dem att ompröva rovdjurspolitiken och få till en bred samling kring en rovdjurspolitik som i större utsträckning än i dag tillmötesgår allmänhetens och många av kommuninvånarnas krav.

Kommunstyrelsens lyfte bland annat fram den namninsamling som samlade 1 700 personer och som kommunstyrelsen menar är ett uttryck för att den nuvarande rovdjurspolitiken misslyckats, och att vi inte lyckats skapa stabila förhållanden i relationen mellan människa och de stora rovdjuren.

Kommunstyrelsen skriver:

"Vi är djupt bekymrade över att det i rovdjurstäta områden saknas en allmän acceptans och tolerans för dagens rovdjursförvaltning. Motsättningarna blir allt starkare och uttrycks i form av misstroende mot staten men även i direkta hot. Risken är därför överhängande att motsättningarna kring de stora rovdjuren undergräver den allmänna rättskänslan och förstärker känslan av utanförskap och utsatthet inom stora grupper."

Läs hela brevet härPDF


Kurt Podgorski, kommunstyrelsens ordförande. väntar på svar.

Sidan uppdaterad 2013-11-27 av