Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Var försiktig om du eldar eller grillar i helgen

Länsstyrelsen Dalarna vill i samband med den oro som råder för bränder, tala om att det inte är förbjudet att elda, men att man bör vara observant på att det är torrt i markerna.

Enligt de senaste brandriskprognoserna för gräs- och skogsmark så är det torrt, men det råder inte eldningsförbud i Dalarna. Du får alltså grilla på en anvisad eldningsplats och i egen grill hemma. Men med uppmaningen att vara observant på att det nu är ganska torrt i naturen.
I Dalarna har vi dagliga flygningar med tre bevakningsområden på skog som kontrolleras. Det är Räddningstjänsten Dala Mitt, Räddningstjänsten Malung-Sälen och brandkåren i Mora som sköter detta.

Brandrisken graderas på en skala från 1-5 där 1 bedöms som mycket liten brandrisk och 5 som stor. Dalarna har idag brandsriskprognos 3 i hela länet. Var uppmärksam på att detta kan ändras från dag till dag. Den här prognosen finns uppdaterad klockan 8:00 varje dag på Dalarnas gemensamma kriswebblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB har mer information om brandrisk med kartor på sin webbplats dinsakerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Vill du hellre ringa än titta på internet kan du få aktuell brandriskprognos och information om eldningsförbud via SOS Alarm på telefonsvarare: telefon 023-100 10 för Mora, Malung-Sälen, Vansbro.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Information in English

Be careful when handling fire or barbecuing this weekend

Due to the current concern of fire, The County Administrative Board of Dalarna wants to announce that handling fire is not forbidden. However, it is important to be aware of the dry conditions in the terrain.

According to the latest prognosis of risks of fire in grasslands and forests, conditions are dry, but there is no prohibition against handling fire in Dalarna. This means that it is allowed to barbecue at allotted camp-fire sites and at your own barbecue at home. You should, however, be aware of the dry conditions in the terrain.

There are three areas of forest in Dalarna that are monitored daily by airplane. This is done by the emergency services of Dala Mitt, Malung-Sälen and Mora.

The risk of fire is graded on a scale from 1-5, where 1 means low risk of fire and 5 means high. Today, Dalarna has a prognosis for a risk of fire of 3. Please be aware of the fact that this may change from day to day. This prognosis will be revised daily at 8 am on the emergency websitelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

The Swedish Civil Contingencies Agency, MSB, has more information about the risk of fire, with maps, on their website dinsakerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

If you would rather make a phone call, than use the internet, you can get the current prognosis of risk of fire, and information about prohibitions of handling fire, on the telephone answering machine of SOS Alarm: Telephone 023-100 10 for Mora, Malung-Sälen, Vansbro

Sidan uppdaterad 2014-08-08 av