Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Vilda spekulationer om skolorna

Det spekuleras och sprids just nu i sociala medier direkt felaktiga uppgifter vad gäller skolor i Malung-Sälens kommun. Vi vill därför göra ett klarläggande.

Spekulationer och felaktigheter

I sociala medier sprids uppgifter om att det finns politiskt tagna beslut som innebär att skolorna i Malung-Sälens kommun ska förändras, och att skolor ska stängas och barn flytta till bland annat Centralskolan.

Det är helt felaktigt! Några sådana politiska beslut finns inte. Personerna som sprider uppgifterna har blandat ihop saker och ting. Det finns ett tjänsteutlåtande till barn- och utbildningsnämnden (BUN) den 11 mars, framtaget inför den verksamhetsutredning som är beställd av barn- och utbildningsnämnden, och som förväntas vara klar i september.

Politikerna i BUN har inte uttalat sig om inriktningen, utan det är i september det stora jobbet kommer att börja, bland annat via fackliga och politiska diskussioner. Att BUN behöver göra något står däremot klart då det saknas pengar - se artikel om besparingsprogram och den senaste månadsprognosen - och barngrupperna blir allt mindre. Men vad som kommer att göra är absolut inte avgjort!

Sidan uppdaterad 2015-06-11 av