Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Socialjour

Gemensam socialjour

Malung-Sälens kommun är med i en gemensam socialjour tillsammans med 8 andra kommuner i Dalarna.

Socialjouren nås kvällar, nätter och helger via 112. Socialjouren handlägger akuta sociala problem utanför kontorstid inom Individ- och familjeomsorgen enligt Socialtjänstlagen, LVU (lagen om vård av unga) och LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall).

Verksamheten prioriterar barn som far illa, men gör även skyddsbedömningar gällande akuta insatser för missbrukare samt bedömningar i kvinnofridsärenden

Sidan uppdaterad 2014-02-14 av