Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Skålmogården

Omvårdnad

Skålmogårdens äldreboende och vårdhem finns i gemensam byggnad som ligger i centrala Lima. Västerdalälven flyter strax nedanför Skålmogården och vi har nära till allmän service, såsom affär, bank och kyrka.


Personalens målsättning är att vård- och omsorgstagarna ska trivas och må bra på Skålmogårdens äldreboende och vårdhem. Detta mål ska vi försöka nå upp till genom att vara flexibla, lyhörda och visa respekt för den enskilde vård- och omsorgstagaren. Med hjälp av individuella vårdplaner sörja för en god vård- och omsorg, samt att stötta och hjälpa den enskilde så att vårdplanen följs. Personalen strävar efter följande kännetecken:

att vi klarar att ge en personlig god omsorg och omvårdnad så långt det är möjligt

•att vi har ett trevligt bemötande

•att vi inger förtroende och följer sekretessen

•att vi är lyhörda, kunniga och flexibla

•att vi har ett gott samarbete med alla berörda

•att anhöriga alltid känner sig välkomna

För att ytterligare förstärka varje omsorgstagares integritet och önskemål har varje boende en kontaktperson ur arbetslaget på avdelningen.

Skålmogården består av fem avdelningar, Gullvivan, Vallmon, Ängsklockan, Violen och Vårdhemmet.

Violen är ett gruppboende för 8 omsorgstagare med demenshandikapp.

Vårdhemmet är ett äldreboende med 20 platser varav 4 är enkelrum och resten 2-bäddsrum. Platserna fördelas på särskilt boende och korttidsplatser.

Köket tillagar måltider för både servicehuset och Skålmogårdens Vårdhem

Aktiviteter

Vi har en sysselsättningsgrupp som varannan vecka ordnar någon form av aktivitet så som bingo, pyssel, bak, tipspromenader etc, samt att vi har musik i vården en dag varannan vecka. Vi har årligen två återkommande arrangemang.

Vid vårfesten bjuds de boende på middag och underhållning, vi håller till i lämplig lokal utanför Skålmogården.

Till jul har vi en uppesittarkväll där anhöriga bjuds in, det serveras jultallrik och bjuds på underhållning. Vid uppesittarkvällen den 19 december 2006 stod de boende själva för underhållningen (på äldreboendet), detta i samband med musik i vården. Tillställningen var mycket uppskattad och Tv från Gävledala kom hit och gjorde ett reportage. 

Sidan uppdaterad 2019-02-13 av

Karta