Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Vill du stötta vuxna eller barn som har funktionsnedsättning eller lever i en utsatt social situation?

Socialförvaltningen har återkommande behov av personer som har ett socialt engagemang och kan ta olika former av uppdrag som exempelvis kontaktperson, ledsagare, kontaktfamilj och avlösarservice i hemmet.

Vi inbjuder intresserade till informationsmöten kring de olika stöduppdrag som finns:

26 februari klockan 18.00

Vi träffas i samlingssalen på Skålmogårdens servicehus, Lima.

27 februari klockan 18.00

Vi träffas på vårdcentralens administration, Malung (vån 2, ingång bredvid akutintaget).

Välkommen!

Sidan uppdaterad 2014-02-10 av