Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Borgerlig begravning

Svenska kyrkan är ansvarig för begravningar i Sverige och är skyldig att se  till att även de som inte är med i ett kristet samfund får en  begravningsplats.

Begravningsverksamheten finansieras av en allmän begravningsavgift som alla betalar via skattesedeln. Det som ingår i begravningsavgiften är gravsättning, grav på allmän kyrkogård eller särskild gravplats, kremering, transporter, och lokal för förvaring och begravningsceremoni.

Begravningsombudet kontrollerar

I varje kommun finns det ett begravningsombud som kontrollerar att detta fungerar och att begravningsavgiften från personer som inte tillhör Svenska kyrkan endast används till att bekosta begravningsverksamheten.

Vid frågor om borgerlig begravning är du välkommen att kontakta begravningsombudet:

Per-Ola Sjödén

Box 12, 780 61 ÖJE

E-post: orhammar@telia.com 

Telefon: 070-583 98 00

Sidan uppdaterad 2018-09-24 av