Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Familj, barn, ungdom

I Malung-Sälens kommun arbetar vi för att barn och ungdomar ska må bra och få växa upp under så trygga hemförhållanden som möjligt. Malung-Sälen ska vara en bra plats för familjer att bo på. För att nå dit finns verksamheter som kan erbjuda dig råd, stöd och hjälp.

Aktuellt

 • 2019-08-15

  Skinnarbadet öppnar senare
  I början på augusti brast ett avloppsrör utanför Skinnarbadet, vilket gjorde att avloppsvatten gick in bakvägen in i källaren.Därför pågår det nu ett saneringsarbete, vilket gör att Skinnarbadet inte kommer att öppna under vecka 34 som planerat.– Förhoppningen är att vi ska kunna öppna under vecka 35, säger Anders Fält, chef för fritidsenheten på Malung-Sälen kommun.Avloppsvattnet som kommit in i källarutrymmet är koncentrerat dit och påverkar inte vattenkvaliteten i badanläggningen.Mer information kring Skinnarbadet här.
  Läs mer
 • 2019-06-20

  Nu försvinner högarna vid PD
  Nästan precis 5 år efter branden är äntligen alla tillstånd och undersökningar klara på rivningsmassorna ute på Malungs f.d. garveri.Kommunen har arbetat intensivt under våren tillsammans med länsstyrelsen, Vamas och Naturvårdsverket för att komma fram till en lösning för högarna och nu är det klart.Fortum Waste solutions börjar veckan efter midsommar att köra bort högarna. De högar som inte är förorenade kommer att köras upp till Vamas och användas i sluttäckningen på Malungs gamla deponi.De högar som har för höga föroreningshalter körs ned till Fortums godkända mottagningsanläggning för förorenade massor i Norrtorp, Kumla. Arbetena kommer att pågå under några veckor men beräknas vara klart lagom till Dansbandsveckan.Sedan återupptar kommunen arbetet med att undersöka de delar av fastigheten som inte gått att komma åt pga. högarna.Kontakta Vamas kundservice på 0280-185 80 för mer information.Mer att läsa om garveriet finns på hemsidan här.
  Läs mer
 • 2019-06-14
  Bullsjöns badplats
  Stöld på Bullsjöns badplats
  I torsdags inträffade en stöld på badplatsen vid Bullsjöns camping. Personalen upptäckte att badbryggan och livbojen saknades och livräddningsbåten har varit borta en längre tid. Stölden är polisanmäld.
  Läs mer
 • 2019-06-10

  Förskolan Hästen byggs ut
  Behovet av fler förskoleplatser blir allt större och kommunen har nu budgeterat 33 miljoner kronor i en utbyggnad av tre helt nya avdelningar på förskolan Hästen med plats för ca 60 barn.
  Läs mer
 • 2019-05-29
  Hans Unander (S), Mikael Östling (M), Pär Kindlund (C), Mats Larsson (SD), Thomas Ericsson (L), Lars-Erik Bech (V)
  Kränkande kommentarer inte okej
  Det har kommit till vår kännedom att det florerar flera personliga påhopp och kränkande kommentarer och påståenden om kommunpolitiker, tjänstemän och statliga företrädare.
  Läs mer
 • 2019-05-21

  Kjell Jansson tackar för sig
  På tisdagen var det avtackning för Kjell Jansson som varit VD och koncernchef på Malungs Elnät och Elverk mellan 1999-2019. Den 31 maj går han i pension.
  Läs mer
 • 2019-05-16

  Landshövdingen hälsade på
  På torsdagen besökte landshövding Ylva Thörn och regionråd Camilla Fagerberg Malung för att diskutera olika aktuella frågor i kommunen och besöka lokala företag.
  Läs mer
 • 2019-05-15

  Positivt ekonomiskt resultat
  Malung-Sälens kommun redovisar för 2018 ett positivt resultat på fem miljoner kronor.- Det är glädjande att vi lyckats vända tidigare års underskott till ett plus, säger kommunalrådet Hans Unander.
  Läs mer
 • 2019-05-10

  Torgåsbron stängs för all trafik
  Analyser av Torgåsbrons betongbågar visar att bron är i så dåligt skick att Trafikverket beslutat att omedelbart stänga av bron för all trafik för att inte riskera några olyckor.
  Läs mer
 • 2019-04-30

  Eldningsförbud upphävs
  På grund av minskade brandriskvärden upphävs eldningsförbudet i samtliga kommuner i Dalarna.
  Läs mer
Sidan uppdaterad 2018-02-20 av