Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Björkbacken

Björkbacken är en gruppbostad för utvecklingsstörda ungdomar.

Vårt mål är att skapa ett normalt och meningsfullt boende för utvecklingsstörda så att de ska kunna klara sina dagliga kontakter och liv utifrån sina egna förutsättningar på ett tillfredsställande sätt. Vi vill kännetecknas av att vara flexibla, lyhörda, engagerade och kunna ge tillit/trygghet till boende och anhöriga.

På fritiden försöker vi så långt som möjligt använda samhällets utbud. Vi besöker ofta biblioteket, deltar i FUB:s fester och länsdans. Semesterresor anordnas beroende av omsorgstagarens intresse och tolerans gentemot varandra.

Sidan uppdaterad 2019-01-09 av