Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Rubinen

Rubinen är en gruppbostad med fyra lägenheter.

Målet med verksamheten är att vi skall skapa ett normalt och meningsfullt boende för de boende så att de ska kunna klara sina dagliga kontakter och liv utifrån sina förutsättningar på ett tillfredsställande sätt. Vi vill kännetecknas av att de boende och deras anhöriga ska känna tillit, tycka att personalen är engagerade och flexibla.

På fritiden nyttjar vi så långt som möjligt samhällets utbud.

Då de boende är gravt utvecklingsstörda har tonvikten på enheten lagts på sinnesupplevelser. I övrigt är det viktigt med kroppskontakt och välmående genom att skapa en lugn och trygg atmosfär.


Sidan uppdaterad 2018-01-04 av