Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Ebola

Sedan början av 2014 pågår ett utbrott av sjukdomen ebola i Västafrika. Världshälsoorganisationen WHO har klassat utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa.

Ännu har inget fall av sjukdomen kunnat konstateras i Sverige. Samhället har beredskap för att hantera denna typ av sjukdomar och ansvariga myndigheter har etablerade rutiner för hur misstänkta fall ska hanteras. Svenska myndigheter följer noggrant smittspridningen och samarbetar även med internationella aktörer och organisationer för att bistå de områden som drabbats av utbrottet.

Risken att någon ebolasmittad person skulle komma till Sverige är mycket låg, enligt en riskbedömning som Folkhälsomyndigheten har gjort på uppdrag av Socialstyrelsen. Slutsatsen är baserad på uppgifter om antalet resenärer och migranter från de drabbade länderna, och på förekomsten av sjukdomen där.

Om en smittad person trots allt skulle komma till Sverige bedöms risken för vidare smittspridning vara låg, om nödvändiga skydds- och försiktighetsåtgärder vidtas tidigt. Detsamma gäller för en eventuell planerad transport av en ebolasmittad person till Sverige.

Här hittar du mer svenska myndigheters information om ebolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om ebolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2014-11-05 av