Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Risk för gräsbränder

När har säsongen för gräsbränder kommit igång?

Jo, när fjolårsgräset torkar upp. Det är då risken ökar för att elden snabbt och enkelt kan sprida sig. Var försiktigt när du eldar utomhus. Det är viktigt att du har full kontroll över elden och att du har möjlighet att släcka vid behov.

Solsken och värme gör att risken för gräsbränder ökar successivt. Vindförhållandena är en stor riskfaktor. Kastvindar och omväxlande vindriktning gör att elden kan sprida sig okontrollerat. Därför är det viktigt att man iakttar försiktighet när man eldar.

Hör med kommun vilka regler som gäller för utomhuseldning. I en del kommuner är det endast tillåtet att elda under vissa veckor på året.

SMHI:s hemsidalänk till annan webbplats kan du se hur brandriskprognosen ser ut i alla delar av landet.

Tips för utomhuseldare

  • Se till att du har fungerande släckutrustning; slang med påkopplat vatten och spadar, ruskor, krattor och liknande.
  • Lämna aldrig elden utan bevakning och ha mobiltelefon till hands så att du kan larma räddningstjänsten om något börjar gå fel.
  • Elda minst tio meter från byggnader och sådant som kan komma till skada. Vattna en skyddszon på två meter kring den yta som ska brännas.
  • Elda aldrig på berghällar. De kan spricka.
  • Elda bara grenar, kvistar och ris. Löv bör komposteras. Annat avfall ska lämnas till kommunens miljöstationer.
  • Elda inte allt på en gång. Bränn lite i taget. Då blir strålningsvärmen inte så hög och spridningsrisken minskar. Det blir också mindre rök och elden är lättare att släcka.
  • För lantbruk där stora ytor ska brännas av krävs ett skyddsavstånd på 75 meter till byggnader.
  • Bevaka så länge det finns risk att elden kan sprida sig. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar. Vattendränk askhögen. Kontrollera platsen efter några timmar.

Är du osäker, ring till räddningstjänsten och be om råd.

Film: Elda i trädgården

Sidan uppdaterad 2016-04-21 av