Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Stöd till anhöriga

Kommunen kan erbjuda stödinsatser för dig som hjälper och vårdar anhörig eller närstående, oavsett diagnos eller ålder.

Anhörigstöd

Anhörigstödjare är ett personligt stöd till dig som hjälper och vårdar en anhörig eller närstående i det egna hemmet. Det kan gälla praktiska frågor eller ”någon att prata med”. Anhörigstöd är frivilligt och kostnadsfritt. Vi har tystnadsplikt.

Anhöriggrupper

Deltagande i anhöriggrupper ger stöd och gemenskap med andra i liknande situationer samt kunskap och information. En anhöriggrupp kan också vara att träffas regelbundet för en stunds trevlig samvaro. Kommunen samarbetar med primärvården, kyrkan och frivillig föreningar.

Stödinsatser

Insatserna vänder sig både till dig som vårdar men även till den vårdbehövande.

Ansökan görs via biståndshandläggaren som gör en utredning som syftar till att klargöra era önskemål och fastställa behovet.

Läs mer i vår folder härPDF

Beställ mer information eller lämna synpunkterPDF

Folder om stöd till dig som stöttar någon med psykisk ohälsaPDF

Sidan uppdaterad 2019-05-08 av