Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Snöröjning och sandning

Trafiksäkerheten i kommunen ska vara hög för alla grupper av trafikanter även under vinterhalvåret. Här kan du läsa mer om vem som är ansvarig för snöröjningen av vägarna, och vilka vägar som är högst prioriterade.

Prioritering snöröjning

 Det är mängden trafik på gator, vägar och gång- och cykelbanor som styr hur kommunen prioriterar snöröjningen och halkbekämpningen.

Framkomligheten är viktig, inte minst för näringslivet. När snöröjningen sätter igång så börjar vi med att ploga bort snön från de mest trafikerade gatorna och trottoarerna, därefter jobbar vi oss vidare med bostadsområden och smågator.

Prioriterade GC-banor (gång - och cykelbanor)

 • Grönlandsvägen mellan Mobyvägen och Lisagatan
 • Lisagatan mellan E45/E16 och Thorolfsvägen
 • Storgatan mellan förskolan Ekorren och vårdcentralen
 •  Sandbäcksvägen
 • Beryllstigen

Prioriterade trottoarer

 • Grönlandsvägen mellan Lisagatan och E45/E16
 • Lisagatan mellan Lisaringen och E45/E16
 • Lisagatan mellan Thorolfsvägen och E16/66
 • Storgatan mellan vårdcentralen och Västra Bangatan
 • Västra Bangatan mellan gångbro och Lisagatan
 • Åspervägen
 • Postgatan mellan Lisagatan och Grönlandsvägen
 • Hantverkargatan
 • Blomstervägen mellan Hantverkargatan och "rundslingan"
 • Bärstigen
 • Västra Kvartersgatan
 • Backbyvägen mellan Gråbergsvägen och Åsbyvägen

Prioriterade gågator

 • Lisagatan mellan Postgatan och Lisaringen

Övriga trottoarer snöröjs i samband med snöupplastningen.

Sopning av sand

Uppsopning av sand görs normalt efter påsk men inte före april månad. Det är dock alltid väderläget som avgör när så sker.

Ansvar

På gator och vägar inom stadsplan, främst i centrala Malung, ansvarar kommunen för snöröjningen och halkbekämpningen. 

Trafikverket sköter det statliga vägnätet – de stora vägarna som förbinder orter. Det är Europavägarna, riksvägarna och länsvägarna. Trafikverket sköter alltså de stora vägarna, inte kommunen, som går igenom städer och tätorter. Det gäller till exempel vägarna E16 och E45 genom Malung och Mora. 

Utanför stadsplanelagt område är det vägföreningar som sköter väghållningen.

Har du synpunkter på vinterväghållningen vänligen hör av dig till Service- och teknikförvaltningen.

Sidan uppdaterad 2017-09-20 av