Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Bygga, bo och miljö

Här hittar du information om bygglov, översiktsplaner, vatten och avlopp och annat som är av intresse för dig som bor i kommunen, vill flytta hit, vill bygga om eller bygga nytt.

Här finns också info om miljö- och hälsoskyddsfrågor, energi- och klimatrådgivning, livsmedel och annat som gör att vi tillsammans kan verka för en hållbar utveckling och fortsatt hög livskvalitet i kommunen.

De nya bygglovsbefriade åtgärderna

Här finns information om de nya åtgärderna och vad du behöver innan du börjar bygga.

Går du i avloppstankar?

Planerar du att anlägga nytt avlopp? Här finns mer information.

Pågående planering

Här kan du läsa om all pågående fysisk planering i kommunen.

Blanketter

Här hittar du alla aktuella blanketter för bland annat bygglov och enskilda avlopp.

Energi- och klimatrådgivning

Information om hur du kan bli mer energi- och klimatsmart.

Brandskydd och sotning

Information om brandskydd, brandfarliga varor i hemmet och sotning.

Information om elnätet och eventuella störningar hittar du på Malungs Elnätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

GDPR - personuppgifter

De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan eller annat, registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning. Vill du ha mer information eller göra rättelse som rör dig, kan du kontakta dataskyddsombud@malung-salen.se

Här kan du läsa mer om hur Malung-Sälens kommun hanterar personuppgifter.

Sidan uppdaterad 2020-04-04 av