• Kontakt

Brandskydd, sotning

Kommunen har det övergripande ansvaret för att det sker brandskyddskontroll och sotning i brandförebyggande syfte. Fastighetsägaren har det främsta ansvaret för sitt eget brandskydd.

Livsavgörande tips

I undermenyn kan du läsa vad som gäller och ta del av en rad tips som kan vara livsavgörande om olyckan är framme. Om du bedömer att du inte kan hantera situationen själv; ring 112

Sidan uppdaterad 2020-11-13 av