• Kontakt

Grannars yttrande

När skickas ett ärende till berörda grannar?

Inom detaljplan

Om en byggnation ligger inom detaljplanerat område skickas ett ärende till grannar om

  • Byggnationen avviker från detaljplanen på något sätt.
  • Om byggnationen placeras närmare grannes fastighet än 4,5 meter.

Utanför detaljplan

Utanför detaljplanerat område skickas de ärenden som inte är mindre komplettering av befintliga byggnader till berörda grannar. Antalet grannar beror på vilken omfattning byggnationen är och vilka som byggnadsnämnden bedömer kan beröras av byggnationen.

Även utanför detaljplan där byggnaden placeras närmare grannfastighet än 4,5 meter får den berörda grannen en remiss.

Vad händer om grannar har synpunkter?

Om ett bygglov får synpunkter från berörda grannar blir det byggnadsnämnden som får bedöma om störningen eller olägenheten är så stor att man ska säga nej till bygglovet.

Byggnadsnämnden kan också bedöma att störningen inte är så stor, och därmed får accepteras av den klagande grannen.

Byggnadsnämnden gör i nästan alla sådana fall alltid besök på platsen för att se hur situationen ser ut i verkligheten.

Sidan uppdaterad 2021-06-23 av