• Kontakt

Slutbesked

När kan jag få slutbesked?

En byggnation får inte börja användas innan byggnadsnämnden skrivit ut slutbesked.

När bygget är färdigt får du kontakta byggnadsnämnden som då åker ut och gör slutsyn och i de fall det behövs (gäller ej enkla ärenden) ha ett slutsamråd.

Innan slutsamråd ska kontrollplan vara ifylld och överlämnas till byggnadsnämnden. Bygget ska vara helt färdigt och de intyg som man har krävt i startbesked och tekniskt samråd ska redovisas.
Vid slutsamråd ska den kontrollansvarige också överlämna ett utlåtande över bygget med redovisning av platsbesök och iaktagelser under hela byggtiden.

Sidan uppdaterad 2013-10-24 av