• Kontakt

Taxa bygglov

Bygglov i Malung-Sälens kommun debiteras efter en taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Avgifter för ärenden som handläggs av stadsbyggnadskontoret tas ut beroende på ärendets art och i förhållande till åtgärdernas storlek och omfattning efter en faställd taxa som tagits fram av miljö- och stadsbyggnadsnämnden och antagits av kommunfullmäktige.

Sidan uppdaterad 2021-10-19 av