Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Taxa bygglov

Bygglov i Malung-Sälens kommun debiteras efter en taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Avgifter för ärenden som handläggs av stadsbyggnadskontoret tas ut beroende på ärendets art och i förhållande till åtgärdernas storlek och omfattning efter en faställd taxa som tagits fram av byggnadsnämnden och antagits av kommunfullmäktige.

Sidan uppdaterad 2017-09-20 av