• Kontakt

Hälsoskydd och livsmedel

Det finns många saker i samhället som kan påverka vår hälsa, bland annat vår boendemiljö och andra miljöer som vi vistas i, samt vad vi äter.

Hälsoskydd är det arbete som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka av miljön. Det innebär till exempel att se till att bostäder är bra och fria från buller, radon och fukt. Det handlar också om att förhindra att smitta sprids i skolor, förskolor och hygienlokaler och andra verksamheter.

Livsmedel behöver alla för att överleva och det är viktigt att maten är god, näringsrik och hanteras väl. Livsmedlen i restaurang och butik ska inte göra dig sjuk och den ska vara rätt märkt. Det är viktigt att de som hanterar mat har god kunskap om kost och hygien.

Miljökontoret är den del inom kommunen som arbetar med hälsoskydd och livsmedelskontroll, och kan ge dig råd och information om bland annat hälsa, miljö, smittskydd och livsmedel. Miljökontoret tillhör Miljö- och stadsbyggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet och kontrollerar även att företagen i kommunen följer de lagar och regler som finns inom miljö- och hälsoskydds-, samt livsmedelsområdet.

Sidan uppdaterad 2021-08-26 av