• Kontakt

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontoret: stadsbyggnadskontoret@malung-salen.se

Plankontoret: plan@malung-salen.se

Vi tillämpar flextid vilket innebär att du säkrast får kontakt med en handläggare måndag-fredag, kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00. Kontakta kommunens växel på 0280-181 00 som kopplar till rätt kontor.

Om du vill vara säker på att träffa en speciell handläggare bör du först kontakta handläggaren för att boka ett besök.

Adress till Malung

Postadress: Malung-Sälens kommun, Box 14, 782 21 MALUNG
Märk kuvertet med det aktuella kontorets namn samt eventuell handläggares namn.

Besöksadress: Kommunkontoret, Lisagatan 34 B, MALUNG  

Adress till Sälen​

Miljö- och Stadsbyggnadförvaltningen har en byggnadsinspektör stationerad i Sälen. Dock är det bra att boka tid för att vara säker på att handläggaren finns inne på kontoret.

Besöksadress: Servicekontoret, Skolvägen 4, SÄLEN

Administration

Förvaltningschef
Chef för Miljö- och Stadsbyggnads-förvaltningen

Erik Bloemer
Tel: 0280-183 91
erik.bloemer@malung-salen.se

Miljöchef
Avdelningschef för miljökontoret

Leif Silversund
Tel: 0280-181 46
leif.silversund@malung-salen.se

Stadsarkitekt
Personalansvarig Bygg & Plan
Handläggare av planer samt en del bygglov

Tomas Johnsson
Tel: 0280-181 69
tomas.johnsson@malung-salen.se

Administratör/handläggare
Handlägger braskaminer, registrering, bygglovsremisser m.m

Birgitta Levin
Tel: 0280-181 47
birgitta.levin@malung-salen.se

Plan- och adresshandläggare
Handlägger detaljplaner samt registrerar adresser

Anna Ljungberg
Tel: 0280-183 93
anna.ljungberg@malung-salen.se


Personal bygglov

Byggnadsinspektör Handläggare av bygglov- och anmälanärenden

Karin Jonsson
Tel: 0280-181 30
karin.jonsson@malung-salen.se

Byggnadsinspektör Handläggare av bygglov- och anmälanärenden

Lars Norin (Sälenkontoret)
Tel: 0280-181 35
lars.norin@malung-salen.se

Byggnadsinspektör Handläggare av bygglov- och anmälanärenden, utsättning

Per-Martin Irestedt
Tel: 0280-181 49
per-martin.irestedt@malung-salen.se

Byggnadsinspektör Handläggare av bygglov- och anmälanärenden

Åsa Joelsson
Tel: 0280-186 46
asa.joelsson@malung-salen.se

Byggnadsinspektör Handläggare av bygglov- och anmälanärenden

Erika Daniels
Tel: 0280-184 89
erika.daniels@malung-salen.se

Kart- och mätansvarig Utsättning, ansvarig för kommunens kartor

Anders Eriksson
Tel: 0280-181 64
anders.s.eriksson@malung-salen.se


Personal planering

Stadsarkitekt
Personalansvarig Bygg & Plan Handläggare av planer, bygglov

Tomas Johnsson
Tel: 0280-181 69
tomas.johnsson@malung-salen.se

Planarkitekt
Handläggare av planer

Johan Sandgren
Tel: 0280-183 83
johan.sandgren@malung-salen.se

Planarkitekt
Handläggare av planer

Jessika Torneport Tel: 0280-18145 jessika.torneport@malung-salen.se

Planarkitekt
Handläggare av planer

Ronja Backsell
Tel: 0280-181 44
ronja.backsell@malung-salen.se


Sidan uppdaterad 2022-03-31 av