• Kontakt

Bostäder söder om lift 303, Lindvallen

Planområdet är beläget söder om Söderåstorget i Lindvallen, direkt invid stolsliften Express 303.

Planförslaget möjliggör att exploatera området med nya lägenheter och därmed tillvarata det liftnära läget. Planförslaget medför en möjlighet till ca 40-45 nya lägenheter.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:

Samrådssinformation Pdf, 391.8 kB.

Plankarta Pdf, 257.6 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.7 MB.

VA-plan Pdf, 297.4 kB.

Naturvärdesinventering Pdf, 451.2 kB.


Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

 

Sidan uppdaterad 2021-05-27 av