• Kontakt

Bostäder vid Höken & Gladanliften, Lindvallen

Planområdet är beläget i Lindvallen, mellan Gustavstorget och Experiumtorget.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för nya lägenheter i det liftnära läget. Planförslaget syftar vidare till att planlägga för mark för den befintliga skidnedfarten vid Hökenliften.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 18 Oktober 2019. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2017:598 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                                eller till e-post:

Stadsbyggnadskontoret                                         plan@malung-salen.se                               Malung-Sälens kommun
Box 14                                                                   Ansvarig handläggare:
782 21 Malung                                                      Matilda Bolin

Sidan uppdaterad 2020-03-11 av