• Kontakt

Brf Sälenstugan, Västra Sälen 3:16 & 2:29

Planområdet är beläget i Sälenfjällen, vid Sälfjällstorget.

Planens syfte är att möjliggöra en förtätning av området med 2 nya byggnader för högst 24 bostadsrättslägenheter.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:


Samrådssinformation Pdf, 1.1 MB.

Plankarta Pdf, 329.4 kB.

Planbeskrivning Pdf, 655 kB.

Illustrationskarta Pdf, 171.9 kB.

VA-karta Pdf, 181.5 kB.Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret


Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 14 December 2020. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2018:550 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                                  eller till e-post:


Stadsbyggnadskontoret                                           plan@malung-salen.se                             Malung-Sälens kommun
Box 14                                                                     Ansvarig handläggare:
782 21 Malung                                                        Marcus Thorell

Sidan uppdaterad 2020-11-16 av