• Kontakt

Förtätning Västra Sälen 3:125 & del av 3:3

Samrådsförslaget består av följande handlingar:


Samrådsinformation Pdf, 1 MB.

Plankarta Pdf, 602.4 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.6 MB.

VA-Plan Pdf, 211.6 kB.

Grundkarta Pdf, 647.7 kB.

Undersökning Miljöpåverkan Pdf, 1.2 MB.
Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 12 April 2022. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2021:273 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Ronja Backsell

Sidan uppdaterad 2022-03-15 av