• Kontakt

Personalboende Kvarnholen

Planområdet är beläget nordöst om Kläppens skidanläggning på del av Gusjön 4:65.

Planens syfte är att medge bostadsbebyggelse för i första hand året- runt-personal i anslutning till skidanläggningen.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 2 Maj 2022. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2017:533 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Ronja Backsell

Sidan uppdaterad 2022-03-30 av