• Kontakt

Orrmyrheden 20:1 m fl

Planområdet är beläget i de centrala delarna av Malung.

Planens syfte är att tillskapa två nya tomter för bostadsändamål, samt höja den högst tillåtna byggnadshöjden och bruttoarean för området,

Samrådsförslaget består av följande handlingar:


Samrådsinformation Pdf, 924.4 kB.

Plankarta Pdf, 593.6 kB.

Planbeskrivning Pdf, 632.7 kB.

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 30 Juni 2021. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2016:519 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Johan Sandgren

Sidan uppdaterad 2021-06-02 av