• Kontakt

Simhall i Malung

Planområdet är beläget ca 1 km öster om Malung centrum och omfattar ca 4000kvm. Planområdet är beläget inom fastigheterna Grönland 61:4 och Holarna 48:2. Båda ägs av Malung-Sälens kommun.

Planen syftar till att möjliggöra ett uppförande av ett badhus med tillhörande parkering

Detaljplanen ska upp för antagande av KF*: 2022-04-26

Planförslaget har vunnit laga kraft :


Plankarta Pdf, 336.1 kB.

Planbeskrivning Pdf, 944.6 kB.

Illustrationsplan Pdf, 128.1 kB. 

KF*= Kommunfullmäktige

Sidan uppdaterad 2022-03-31 av