Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tidigare sanering och branden 2014

Kommun beviljades 2008 ”akuthjälp” från staten för att transportera bort kemikalier och läckande kärl som lämnats i de äldre delarna av fabriksbyggnaden. En byggnad som brann ner mitt under Dansbandsveckan.

Sanering av kemikalierna inuti byggnaderna 2008

Miljökontoret inspekterade fastigheten och hittar kvarblivna kemikalier från decennier tillbaka vilka har samlats ihop och lämnats i de äldre delarna av fabriksbyggnaden: gamla kärl, trasiga kärl, läckande kärl och kemikalier i olämplig förvaring. Eftersom det bedrivs en second hand-butik i ena delen av anläggningen, så bedömer Miljökontoret och Räddningstjänsten att förvaringen av kemikalierna innebär en för stor risk för att de ska kunna få stå kvar. Kommunen ansöker därmed om ”akuthjälp” från staten för bortforsling, vilket också beviljas.

Bortforslingen genomförs av specialutbildad personal under september-december 2008. De emballerar om kemikalierna och för bort det för destruktion. Cirka 60 ton kemikalier av varierande farlighetsgrad sanerades bort från anläggningen: miljögifter, koncentrerade syror och baser, tungmetaller, lösningsmedel, oljor, laboratoriekemikalier med mera.

Branden 2014

En brand startade i den före detta garveribyggnaden, vid klockan 8.30 på torsdagsmorgonen, mitt under ”Dansbandsveckan” i Malung, när det är många utomstående besökare på plats. Den stora gamla fabriksbyggnaden användes bland annat som ett fyndlager med begagnade möbler, och det blev en stor brand- och rökutveckling. Området som brann var mycket stort, cirka ett hektar.

Under eftermiddagen uppmanades folk i närområdet och i centrala Malung att stanna inne och stänga dörrar, fönster och ventilation på grund av rökutvecklingen. Två byggnader revs för att hindra fortsatt spridning av elden. Räddningstjänsten fick förstärkning från flera andra kommuner i länet, men det tog ändå tio timmar innan branden var under kontroll.

Sidan uppdaterad 2019-02-21 av