• Kontakt

LONA-Bidrag

Varje år delar Naturvårdsverket ut pengar för lokala naturvårdsfrämjande projekt, så kallat LONA-bidrag.

Ett exempel på LONA-bidrag är upprustning av vandringsleder, framtagande av informationsmaterial, utbildningar relaterade till naturvård eller restaurering av olika naturtyper. Både kommuner och föreningar/intresseorganisationer kan söka pengarna som fördelas och beslutas av länsstyrelsen. Alla ansökningar måste dock gå via kommunen eftersom det alltid är kommunen som är huvudman.

Har du eller din förening projektidéer som passar in på LONA?  Hör av er till Miljökontoret i Malung-Sälens kommun så hjälper vi er med ansökan.

Fakta om LONA

Vem kan söka: Kommuner och föreningar

Hur mycket bidrag får man: Upp till 50 % av åtgärdens värde kan betalas av LONA. Resterande del får den sökande stå för själv genom annan finansiering men egen nedlagd tid kan också räknas som medfinansiering. D.v.s, det finns inget krav på kontantinsats.

Vad kan man söka för: Kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag, områdesskydd, vård och förvaltning av områden, naturtyper och arter inklusive åtgärder som främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö, restaurering av områden, informationsspridning.

När kan man ansöka: Varje vinter för fördelning under våren.

Hur länge kan ett projekt pågå:
Upp till fyra år.

Vad gör kommunen i LONA-projekten:
Kommunen bidrar med hjälp vid ansökningar och administrativ hjälp/projektledning under projektets gång. Det är kommunen som är huvudman för alla projekt men tanken är att det är lokala aktörer som ska vara drivkraften bakom projekten.

Kontaktperson på kommunen:

Gisela Åberg
gisela.aberg@malung-salen.se
0280-186 87
Miljökontoret

Mer info finns här:
https://www.naturvardsverket.se/lona Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-06-17 av