• Kontakt

Terrängkörning på barmark

I Malung-Sälens kommun finns många fina myr- och fjällmarker och det är miljöer som är extra känsliga. Åkning på dessa typer av naturmiljö fördärvar lätt den känsliga vegetationen.

Myr- och fjällmarker

Av terrängkörning i myrmarkerna bildas djupa spår i den mjuka marken, som kan bidra till förändringar i de hydrologiska förhållandena, och på fjället slits lavar bort som tar många år innan de växer tillbaka. Av hänsyn till risken för skada på mark och vegetation är det viktigt att körning på känsliga marker, t.ex. myrmarker, kalfjäll och tallhedar endast sker i undantagsfall, när så är nödvändigt, och en dispens innehas. Undvik att slira eller sladda och kör inte för fort för att minimera belastningen på marken.

Skydda naturen

Du som framför ett motordrivet fordon i terrängen ska tänka på vart du kör, med vilket syfte du för fram ditt fordon och vilka konsekvenser det kan få. När och hur du får köra ett fordon i terrängen styrs av terrängkörningslagen och terrängskärningsförordningen. Den som kör ett fordon utanför vägarna skapar ofta skador på mark och växter, och lagstiftningen finns till för att skydda naturen.

En skada i naturen tar inte lång tid att skapa med ett motordrivet fordon, men den läker extremt långsamt. Man riskerar också att störa djurlivet, speciellt på våren då ungar nyligen fötts, och människor som tagit sig till naturen för att få ro. Generellt råder alltid ett förbud att köra ett fordon i barmarksterräng, om man inte har tillstånd.

Vad räknas som terräng?

Till terräng räknas skogsmark, kalfjäll, våtmarker, stränder, åkrar och ängar. Stigar, motionsspår, leder och hjulspår skapat av skogsbruket räknas även det som terrängmark och även där råder förbud att framföra sitt motordrivna fordon. Att fordon får framföras på vissa av dessa ställen under vintern beror på att man vid ett tjockt snötäcke inte riskerar att skada barmarken under. Tänk på att förbudet rådet jämnt, även om inga förbudskyltar finns.

Mer information hos Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2022-01-04 av