• Kontakt

Enskilda avlopp

Där det inte finns kommunalt avlopp ska avloppsfrågan lösas genom enskilda eller gemensamma avloppsanläggningar. Här hittar du information för dig som redan har eller planerar att skaffa enskilt avlopp.

Avloppsanläggning i form av en infiltration med en cement-slamavskiljare

En avloppsanläggning i form av en infiltration med en cement-slamavskiljare håller på att anläggas.

Olika lösningar för utformningen

Där man inte kan ansluta sig till kommunalt VA-system måste fastighetsägaren själv ordna med en så kallad enskild avloppsanläggning. Det finns flera olika lösningar för hur en sådan utformas. Vilken lösning som är lämplig beror bland annat på hur mycket avloppet ska användas och hur marken ser ut.

Man skiljer på avlopp med vattentoalett ansluten och avlopp utan vattentoalett, s.k. BDT-avlopp (bad-, disk- och tvättvatten). Avloppsvattnet från toaletter är det som är mest förorenat.

Avloppsvatten från hushåll innehåller en mängd föroreningar, bl.a. bakterier, kväve och fosfor. Utsläpp kan orsaka förorening av dricksvatten och grundvatten samt övergödning av hav och sjöar. Därför är det viktigt att reningen fungerar tillfredsställande.

Det krävs tillstånd från Miljönämnden innan du får påbörja arbetet med att anlägga en avloppsanläggning. Under fliken Nytt avlopp kan du läsa mer om vad som är viktigt att tänka på när du ska planera inför en avloppsanläggning, vilka försiktigshetsåtgärder och regler du behöver känna till samt tips på entreprenörer inom kommunen.

Dokument

Läs gärna vår broschyr: Enskilt avlopp -Information till dig som har eller ska skaffa enskilt avlopp Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-02-16 av