Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Nytt avlopp

Vid renovering av en befintlig avloppsanläggning eller vid anslutning
av t.ex. en gäststuga eller vattentoalett ska en skriftlig anmälan göras till
Miljönämnden. För en helt ny anläggning krävs tillstånd.

Illustration över renat utsläpp i vattendrag

I flikarna nedan finns information om hur du går tillväga när du ska bygga avlopp. Mer information och tips för dig som ska planera en ny avloppsanläggning finns i informationsbroschyren "Planera för nytt avlopp" (länk nederst på sidan).


För att anlägga nytt eller renovera ett gammalt avlopp krävs ansökan eller anmälan till Miljönämnden. Du kan läsa mer om olika typer av avloppslösningar och reningstekniker på Avloppsguiden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här går det till att göra en anmälan eller ansökan om enskilt avlopp:

1. Kontakta en avloppsentreprenör och ta reda på vilken lösning som passar din fastighet. Välj med fördel en diplomerad entreprenör då de har kvalitetssäkrats (läs mer under fliken Diplomerade entreprenörer). Rådgör gärna med Miljökontoret.

2. Gräv en provgrop och gör en jordartsanalys för att få ytterliggare kunskap om vilken avloppslösning som är lämplig för din fastighet.

3. Kontrollera om några skyddsnivåer är aktuella för din fastighet (läs mer under fliken Skyddsnivåer)

4. Skicka in en komplett ansökan/anmälan på tänkt anläggning. För att ansökan ska anses komplett ska alla de bilagor som efterfrågas på blanketten bifogas. Handläggningstiden för ett enskilt avlopp är cirka 6 veckor från det att ansökan är komplett.

5. Miljökontoret genomför en inspektion på din fastighet. Meddela gärna om du vill delta.

6. Vänta in beslutet innan du börjar.

7. Anlägg avloppet och sänd in kontrollplanen till Miljökontoret.

I Malung-Sälens kommun finns följande entreprenörer som har genomgått Maskinentreprenörernas diplomutbildning för enskilda avlopp:

Christer Limberg, Simonssons Rör AB, e-post info@simonssonsror.se,
tel. 0280-312 31 (Lima)

Richard Nilsson, tel. 070-314 42 42, e-post info@cdentreprenad.se (Malung)

Stefan Lind, Linds Åkeri AB i Sälen, tel. 0280-200 71, e-post stefan@lindsakeri.se (Sälen)

Hans Lind, Hans Lind Skogsentreprenad AB, tel. 070-586 21 46 (Sälen) 

Ulf Mattson, U:s Gräv & Alltjänst AB, tel 070-249 33 90, e-post ulf@usgrav.se (Sälen)

Lars Olov Magnil, Skarptegen Entr. AB, tel. 070-398 52 12 (Transtrand)

En lista över entreprenörer som är diplomerade i andra kommuner finns på Avloppsguidens hemsida.

Om diplomeringsutildningen:

För att alla enskilda avloppsanläggningar som utförs i landet ska ha samma kvalitet och uppfylla bl.a. de krav på reningsnivåer som finns anordnas det en utbildning som heter "Diplomutbildning små avlopp".

Utbildningen anordnas av Länsstyrelsen tillsammans med branschorganisationen Maskinentreprenörerna (ME). Momenten i utbildningen, som består av tre utbildningsdelar, består av både teori och praktik. Där får deltagarna lära sig olika typer av avloppslösningar, varför det finns behov av rening och olika reningsgrader, lagkrav att leva upp till m.m.

Den sista delen i "Diplomutbildning små avlopp" (del 3) innebär att anläggandet av en avloppsanordning ska redovisas. Anläggningen ska bestå av en slamavskiljare med efterföljande infiltration eller markbädd. Alternativt så ingår dessa delar i en större anläggning.

Är du avloppsentreprenör och vill bli diplomerad?

Börja då med att anmäla dig till och genomföra diplomutbildningen. Kontakta sedan Miljökontoret när det är dags för del 3. För att bli godkänd på del 3 ska du:

 • Vara delaktig i att upprätta ansökan för den aktuella avloppsanläggningen, som ska fungera som referensobjekt. Ansökan ska vara komplett.
 • Anläggan en avloppsanlägning enligt ansökan. Miljökontoret kommer att göra en besiktning av anläggningen under utförandet.
 • Fotodokumentera nedläggandet och fylla i en kontrollplan. Detta ska skickas in till Miljökontoret inom en månad efter färdigställande av avloppet.
 • En godkänd kontrollplan som leder till att myndigheten kan utfärda ett slutintyg för anläggningen, innebär att diplomeringen är avslutad. Miljökontoret rapporterar detta till Maskinentreprenrörerna (ME) som utfärdar ett diplom.


Kommunen delas in i områden med normal eller hög skyddsnivå beroende på om det finns speciella omständigheter som innebär att det finns behov av bättre rening av avloppsvatten "än normalt".

Den vanligaste skyddsnivån i kommunen är "normal skyddsnivå" för både miljöskydd och hälsoskydd. Vissa områden får dock "hög skyddsnivå" för antingen miljöskydd eller hälsoskydd eller både och.

Karta hög skyddsnivå Norra kommundelenPDF

Karta hög skyddsnivå Södra kommundelenPDF

Hög skyddsnivå miljöskydd:

 • På kartan områden markerade med grönt.
 • 50 m från vattendrag/sjöar.
 • Naturskyddsområden (enligt 7 kapitlet Miljöbalken).
 • Avrinningsområden som är näringsbelastade (enligt Länsstyrelsen Dalarna).

Hög skyddsnivå hälsoskydd:

 • På kartan områden markerade med gult.

Hög skyddsnivå miljö- och hälsoskydd:

 • På kartan områden markerade med rött.
 • Inre och yttre skyddsområden för vattentäkt

Infiltrationsanläggning i genomskärning.

En genomskärning visar de olika lagren i en avloppsinfiltration. (Presenningen överst är ditlagd endast för att hålla undan snön inför visningen.)

Sidan uppdaterad 2020-08-31 av