• Kontakt

Olycksfallsförsäkring

Elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Malung-Sälens kommuns verksamhetsområde är försäkrade hos Folksam.
Försäkringen är en olycksfallsförsäkring och gäller inte vid sjukdom.

Försäkringens giltighet

Avtalet slutet mellan Malung-Sälens kommun och Folksam gäller från och med 1 juli 2020 till och med 30 juni 2021. Det nya avtalet gäller från och med 1 juli 2021 till och med 30 juni 2022.

Försäkringsbesked - fr.o.m. 1 juli 2021 Pdf, 71.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ovanstående är en kortfattad beskrivning över hur försäkringen gäller. Det är det fullständiga villkoret B18 som gäller vid skada. Detta kan du få från Folksam, telefon 0771-950 950.

Åtgärder vid skada

  • Sök läkare eller tandläkare!
  • Samtliga olycksfall som föranleder läkarbesök/tandläkarbesök ska anmäls till Folksam, telefon 0771-950 950, eller på www.folksam.se av elev eller målsman.
  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton!
  • Tänk på att alla taxiresor till/från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av Folksam innan resan påbörjas.
  • Tänk på att ha en reseförsäkring vid resa.
Sidan uppdaterad 2021-08-18 av