Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Olycksfallsförsäkring

Elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Malung-Sälens kommuns verksamhetsområde är försäkrade hos Folksam.
Försäkringen är en olycksfallsförsäkring och gäller inte vid sjukdom.

Försäkringens giltighet

Avtalet slutet mellan Malung-Sälens kommun och Folksam gäller från och med 1 juli 2020 till och med 30 juni 2021.

FörsäkringsbeskedPDF

Ovanstående är en kortfattad beskrivning över hur försäkringen gäller. Det är det fullständiga villkoret B11 som gäller vid skada. Detta kan du få från Folksam, telefon 0771-950 950.

Åtgärder vid skada

  • Sök läkare eller tandläkare!
  • Samtliga olycksfall som föranleder läkarbesök/tandläkarbesök ska anmäls till Folksam, telefon 0771-950 950, eller på www.folksam.se av elev eller målsman.
  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton!
  • Tänk på att alla taxiresor till/från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av Folksam innan resan påbörjas.
  • Tänk på att ha en reseförsäkring vid resa.
Sidan uppdaterad 2020-06-29 av