• Kontakt

Förskola

Förskolebarn i gräset

Förskoleverksamheten är för barn 1-5 år med föräldrar som arbetar, studerar, är föräldralediga med yngre syskon eller är arbetssökande.

Samarbete med högskolan Dalarna

Malung-Sälens kommun är partnerförskola mot högskolan Dalarna. I vår kommun har vi nära till naturen och ett gediget friluftsliv vilket förskolorna ser till att ta del av i den dagliga verksamheten.

Malung Sälens kommun satsar på att vara partnerförskola för att på sikt bredda vår rekryteringsbas av nyutbildade förskollärare. Vi kan erbjuda lärarstudenter fria pedagogiska luncher och hjälp med att ordna övernattningsmöjligheter under VFU perioden (VFU=Verksamhetsförlagd utbildning).

Som student kommer du att få regelbunden reflektionstid med din VFU-lärare och delta i förskolans verksamhet tillsammans med ett engagerat arbetslag. För att få en förståelse av förskolans uppdrag vill vi ge dig en meningsfull och utvecklande VFU utbildning med tillgång till utbildade och engagerade VFU-lärare med förhoppning att just du blir vår nästa kollega. 

Kommunens förskolor arbetar aktivt med systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla och säkerställa kvaliteten på våra förskolor. Pedagogisk dokumentation är ett viktigt redskap som vi använder dagligen och vi använder digitala verktyg som är en del av framtidens förskola.

På våra förskolor har vi engagerade, positiva och legitimerade förskollärare som vill utmana barns utveckling och lärande. Vi har hög personaltäthet gentemot barnantalet med bra utbildad personal. Personalen har regelbundet reflektionstid, arbetslagsträffar och ett nära samarbete med specialpedagog.

Kontaktperson rörande VFU
Rektor Anna Höglund 0280-18342 anna.hoglund@malung-salen.se

Våra förskolor

Enhet

Ålder

Ort

Regi


Ballongen

1-5

Malung

Kommunal


Ekorren

1-5

Malung

Kommunal

Partnerförskola

Fjällugglan

1-5

Rörbäcksnäs

Kommunal


Hästen

3-5

Malung

Kommunal

Partnerförskola

Karlavagnen

1-5

Yttermalung

Kommunal


Lyckan

1-5

Sälen

Kommunal


Regnbågen

3-5

Malungsfors

Kommunal

Partnerförskola

Skogsbacken

1-5

Sälen

Kommunal

Partnerförskola

Skogsgläntan

1-5

Sälen

Kommunal


Skålmo

1-5

Lima

Kommunal

Partnerförskola

Solstrålen

1-3

Malungsfors

Kommunal

Partnerförskola

Dal-Lyan

1-5

Sörsjön

EnskildSidan uppdaterad 2021-11-29 av