• Kontakt

Avgifter och regler

Här hittar ni gällande avgifter och regler för förskola och skolbarnomsorg.

Nya avgiftsnivåer

I Malung-Sälens kommun tillämpas "maxtaxa" för förskola och skolbarnomsorg. Avgiften beräknas i procent av hushållets bruttoinkomst per månad. Skolverket har beslutat att inkomsttaket för maxtaxan höjs från 50 340 kr till 52 410 kr från och med 1 januari 2022. Vilket innebär att de nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa blir följande:

Förskola/pedagogisk omsorg 2022


Avgiftstak

Dock högst...

Barn 1

3%

1 572 kr

Barn 2

2%

1 048 kr

Barn 3

1%

   524 kr


Fritidshem/pedagogisk omsorg 2022Avgiftstak

Dock högst...

Barn 1

2%

1 048 kr

Barn 2

1%

   524 kr

Barn 3

1%

   524 kr

Fr.o.m. 1 januari 2022 är inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad)
52 410 kronor

Så beräknas maxtaxan

Hushållets barn räknas samman för att få fram första, andra och tredje barn. Det yngsta barnomsorgsplacerade barnet räknas som det första.
Taxan är inkomstrelaterad och beräknas i procent av hushållets bruttoinkomst. Om hushållets gemensamma inkomst är 52 410 kronor eller mer per månad kommer man upp i maximal månadsavgift. 

Sidan uppdaterad 2021-12-22 av