Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Småttinggården

Bild på skolan

Välkommen till förskolan Småttinggården. Vi finns på Storbygärdet, ca 2 kilometer väster om Malungs centrum. Småttinggården har två avdelningar; Myrstacken och Bikupan, med upp till 15 barn per avdelning i åldern 1-3 år.


Vår förskola
Förskolan ligger i ett bilfritt bostadsområde med stora grönområden, nära till skogen och den vackra naturen.
Småttinggården består av två småbarnsavdelningar, Myrstacken och Bikupan, med upp till 15 barn på varje avdelning i åldern 1-3 år.

Vi har egen kokerska och lokalvårdare.

Småttinggårdens strävansmål är att se glada, nyfikna, kamratliga och trygga barn som leker och lär för livet.

Vi arbetar med hjälp av olika uttrycksformer så som:
Bild, sång, musik, drama, sagor, rim och ramsor, dans och rörelse.

Socialt samspel, lekens betydelse, språkutvecklingen, matematiska begrepp, alla människors lika värde, varsamhet till natur och miljö samt våra traditioner.

Öppettider:

Förskolan har öppet 6.30-18.30

Kontakter

Namn/e-post

Titel

Telefon


Viviann Paulsson

Rektor

0280-183 50


Elisabeth Hållbus

Skoladministratör

0280-18440


Avdelning Bikupan


0280-18366


Avdelning Myrstacken


0280-18367Sidan uppdaterad 2020-04-08 av